Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem danych osobowych jest Seguro eco cleaning Barbara Szczypiorska przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 6292409608 nr REGON 241188066, z siedzibą w Dąbrowie Górniczej (41-310) przy ul. Legionów Polskich 143/5 klatka 4.
Kontakt w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych: email: sklep@naturacandles.pl , adres: Legionów Polskich 143/5 klatka 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza
Jeżeli zamierzasz skorzystać z zakupów w naszym sklepie internetowym NATURACANDLES.PL zostaniesz poproszony o podanie swoich danych osobowych niezbędnych do realizacji umowy sprzedaży.
Dane osobowe zbierane są wyłącznie w celu skorzystania z usług prowadzonych w sklepie internetowym NATURACANDLES.PL W szczególności poprzez rejestrację konta użytkownika,
zakup towaru, usługi, subskrypcjI newslettera, kontakt z biurem, marketing bezpośredni, obsługi klienta, etc.
 
Rodzaj przetwarzania danych osobowych.
- Do realizacji usługi/transakcji niezbędne dane to: adres email, imię i nazwisko, adres do
wysyłki, numer telefonu. Brak zgody na przetwarzanie tych danych
uniemożliwia zawarcie i realizację umowy.
- Dodatkowo, jeśli użytkownik wyrazi zgodę, dane gromadzone są w plikach cookies oraz
zapisywane w ustawieniach przeglądarki.

Cel przetwarzania danych.
- Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez Administratora w celu wykonania
zawartej umowy w szczególności:
a) Świadczenie usług oferowanych w sklepie internetowym NATURACANDLES.PL
- Świadczenia usług drogą elektroniczną.
- Rejestracja konta użytkownika.
- Kontaktu pomiędzy stronami transakcji.
- Realizacja dostawy
b) Dokonania płatności związanych z transakcją.
– Wystawienie dokumentów księgowania.
c) Kontaktu z Administratorem NATURACANDLES.PL
– Obsługi transakcji.
– Rozpatrywania reklamacji.
– Rozwiązywania problemów technicznych.
d) Monitorowanie aktywności, obejmującej np. wyszukiwanie słów kluczowych, analizowanie
oferty oraz zarządzanie aktywnością.
e) Dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, dostosowywania
kategorii ofert lub poszczególnych ofert w ustawieniach Administratora lub ustawieniach
usług podmiotów zewnętrznych na podstawie aktywności użytkownika.
f) Prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenia marketingu bezpośredniego
usług Administratora.
g) Kontakt w celach związanych z dozwolonymi działaniami marketingowymi, poprzez dostępne
kanały komunikacji, w szczególności i za zgodą użytkownika – przez e-mail lub/i telefon.

W myśl odrębnych przepisów prawa konieczne może być przetwarzanie innych danych np. ze
względów podatkowych, czy rachunkowych.

Przekazywanie danych osobowych.

1. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie przez NATURACANDLES.PL oraz wybranych partnerów do realizacji wskazanych wyżej celów.
2. Przetwarzanie danych osobowych przez partnerów technologicznych NATURACANDLES.PL odbywa się na podstawie umowy zapewniającej zgodność warunków przetwarzania z rozporządzeniem o ochronie danych osobowych.
3. Dane osobowe mogą zostać przekazane organom publicznym uprawnionym do ich pozyskania również na podstawie odrębnych przepisów (np. Policji, Prokuraturze, Urzędom Celnym i Skarbowym etc.).
4. Użytkownik może na własną odpowiedzialność za pośrednictwem Platformy udostępnić swoje dane osobowe innym Użytkownikom np. w celu realizacji wysyłki.
5. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne jakimi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych zatwierdzone przez Komisję Europejską zgodnie z art. 26 ust. 4 Dyrektywy.

Okres przetwarzania danych osobowych

1. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.
2. Administrator ma prawo przetwarzać dane osobowe w celach bezpieczeństwa, zapobiegania oszustwom, wyłudzeniom, a także do celów statystycznych i analitycznych przez okres do 10 lat od zakończenia obowiązywania umowy.
3. O ile wynika to z odrębnych przepisów prawa (np. Ustawy o rachunkowości, Ordynacji podatkowej) dane osobowe będą przechowywane przez okres wymagany wzmiankowanymi przepisami w celu umożliwienia wymagań prawnych tychże przepisów.
 
Przetwarzanie Automatyczne i Profilowanie

Dane osobowe są przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym poprzez profilowanie w celu dopasowania zawartości strony do osobistych preferencji i zainteresowań. Zautomatyzowane przetwarzanie ani profilowanie nie będzie wywoływać żadnych skutków prawnych ani w istotny sposób wpływać na sytuację użytkownika.
 
Uprawnienia użytkownika względem własnych danych osobowych

Każdy użytkownik ma prawo do:
a) Dostępu do danych osobowych które jej dotyczą, w tym uzyskania kopii danych osobowych
podlegających przetwarzaniu. Prawo do uzyskania kopii nie może niekorzystnie wpływać na
prawa i wolności innych.
b) Poprawiania i uzupełniania danych w przypadku stwierdzenia ich nieprawidłowości lub
nieaktualności.
c) Usunięcia danych.
– Jeśli żądanie usunięcia danych dotyczy danych niezbędnych do realizacji umowy może się
wiązać z rozwiązaniem umowy .
d) Ograniczenia ich przetwarzania w następujących przypadkach:
– Osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres
pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych.
– Przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się
usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania.
– Administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są one
potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
– Osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw na mocy art. 21 ust. 1 wobec przetwarzania
do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie administratora są
nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.
e) Przenoszenia danych do innego administratora
f) Niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (w tym profilowaniu).
g) Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
W przypadku, gdy przetwarzanie dotyczy celów statystycznych lub jest realizowane na
podstawie uzasadnionego interesu prawnego Administratora, a sprzeciw jest uzasadniony
przez szczególna sytuację osoby.

Wszelkie żądania dotyczące realizacji w/w praw należy kierować do Administratora:
a) Drogą elektroniczną na adres sklep@naturacandles.pl
b) Pisemnie na adres: Legionów Polskich 143/5 klatka 4, 41-310 Dąbrowa Górnicza

Usługa Newslettera

Usługa przesyłania Newslettera polega na przesyłaniu informacji dotyczących działalności Sklepu drogą mailową.
Klient korzysta z usługi Newslettera w sposób dobrowolny.
Klient w każdym czasie ma możliwość rezygnacji z usługi Newsletter poprzez zgłoszenie rezygnacji w mailu lub zmianę w ustawieniach swojego konta.

Polityka dotycząca plików cookie

1. Niniejsza polityka dotycząca plików cookie odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do NATURACANDLES.PL. 
Przez korzystanie ze stron i aplikacji wyrażasz zgodę na używanie ciasteczek zgodnie z tą polityką. Jeżeli nie zgadzasz się na używanie przez nas plików cookie, powinieneś zmienić ustawienia swojej przeglądarki w odpowiedni sposób lub zrezygnować z używania stron oraz aplikacji.
2.  Czym są ciasteczka?
 Ciasteczka (ang. cookies) to niewielkie pliki, zapisywane i przechowywane na twoim komputerze, tablecie lub smartphonie podczas gdy odwiedzasz różne strony w internecie. Ciasteczko zazwyczaj zawiera nazwę strony internetowej, z której pochodzi, "długość życia" ciasteczka (to znaczy czas jego istnienia) oraz przypadkowo wygenerowany unikalny numer służący do identyfikacji przeglądarki, z jakiej następuje połączenie ze stroną internetową.
3. Do czego używamy ciasteczek? NATURACANDLES.PL. używa ciasteczek w różnych celach: by strony i aplikacje działały szybciej i by były łatwiejsze w użyciu, aby lepiej dopasować treści i reklamy do twoich oczekiwań i zainteresowań oraz do zbierania anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają w poprawianiu funkcjonalności i zawartości stron i aplikacji. Używając ciasteczek w wyżej opisany sposób nigdy nie identyfikujemy tożsamości użytkowników na podstawie informacji przechowywanych w ciasteczkach.

Organ nadzorczy oraz skargi

W związku przetwarzaniem danych osobowych każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia skargi na działanie lub zaniechanie Administratora do organu nadzorczego, którym jest: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, Warszawa
 


 


 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl